Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 15 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Prowadzone rejestry i ewidencje

Wydzia? Biologii

Nazwa jednostki:       Dziekanat Wydzia?u Biologii

 

l.p.

Nazwa rejestru

Symbol rejestru

1.

Wydane legitymacje i indeksy

MEN-II-21SW

2.

Ksi?ga wydanych dyplomów

MEN-3/14.1/II-15 SW

3.

Za?wiadczenia studenckie do banku

nr kol./rok

4.

Za?wiadczenia do tzw. „kapita?u pocz?tkowego” (dla ZUS)

nr kol./rok

5.

Umowy ze studentami niestacjonarnymi

kod w-?u/kod kier./rok/nr kol.

6.

Druki ?cis?ego zarachowania

K210

7.

Pisma wewn?trzne/zewn?trzne

kod w-?u - nr kol - rok

8.

Za?wiadczenia do WKU

nr kol./rok

9.

Za?wiadczenia o studiowaniu

nr kol./rok

10.

Ksi??eczek zdrowia studenta

nr kol./rok

11.

Wydawanych porozumie? i dzienniczków praktyk

nr kol./rok

12.

Skierowania na okresowe badania lekarskie

nr kol./rok

13.

Uchwa?y Rady Wydzia?u

nr/rok

14.

Umowy o dzie?o

Nr/502-0200/rok

15.

Umowy zlecenie

Nr/502-0200/rok

16.

Faktury wystawiane

Nr/502-0200/rok

17.

Dowody ksi?gowe otrzymane

nr/rok

18.

Delegacje s?u?bowe

nr/rok

19.

Ksi?ga inwentarzowa – ?rodki trwa?e

K-205

20.

Ksi?ga inwentarzowa – wewn?trzna

DBEw/nr kol.

21.

Otwarte przewody doktorskie

nr kol.

22.

Ksi??ka kontroli sanitarnej

Ksn-1

23.

Oddzia?owa ksi?ga zalece? i uwag spo?ecznego Inspektora Pracy

nr kol.

24.

Wykorzystanie urlopów

 

25.

Lista obecno?ci

 

 

 

  

informacj? wytworzono:

Dziekanat Wydz. Biologii

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Maja Gabiec

data wytworzenia:

25-01-2007 r.

 

 

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 696 razy (w tym z UWM 37 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa